Πληρωμή Οφειλών Τ.Ε.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Α.

Χρησιμοποιήστε τώρα τη νέα υπηρεσία i-bank Simple Pay της Εθνικής Τράπεζας για να πληρώσετε οφειλές προς Τ.Ε.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Α. εύκολα και γρήγορα, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

Η πληρωμή γίνεται γρήγορα και εύκολα. Επιλέξτε το πεδίο «Εγγραφή» στη δεξιά πλευρά της σελίδας και εισάγετε τα στοιχεία σας. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή οφειλών Τ.Ε.Α.Δ. – Ε.Τ.Α.Α..

Εγγραφείτε σήμερα κιόλας στην υπηρεσία i-bank Simple Pay και πραγματοποιήστε πληρωμή οφειλών προς το Ταμείο Νομικών εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
Συμπληρώστε τα στοιχεία της πληρωμής
  • η Eπωνυμία συμπληρώνεται αυτόματα όταν συμπληρώσετε τον Κωδικό Υπόχρεου
Τα πεδία είναι υποχρεωτικά
Όροι συναλλαγής:
Αποδέχομαι ότι τα στοιχεία της συναλλαγής εισάγονται με ευθύνη μου και χωρίς έλεγχο της Τράπεζας.
Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας πληρωμής, μη πληρωμής της οφειλής μου λόγω εισαγωγής λανθασμένων στοιχείων, υποχρέωσης καταβολής τόκων ή διακοπής των υπηρεσιών λόγω εκπρόθεσμης ή μερικής εξόφλησης, η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη.
Αποδέχομαι τους όρους της συναλλαγής και τους όρους χρήσης του i-bank Simple Pay
Επιλέξτε Μέθοδο Πληρωμής