Γαλλικό Ινστιτούτο Ελλάδος - Εξέταστρα

Πληρωμή εξετάστρων Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος

Τώρα με την υπηρεσία i-bank Simple Pay, η πληρωμή εξετάστρων του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος γίνεται εύκολα, γρήγορα και απλά, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο.

Επιλέξτε το πεδίο «Εγγραφή» στη δεξιά πλευρά της σελίδας και εισάγετε τα στοιχεία σας. Μετά την ολοκλήρωση της εγγραφής σας, ακολουθήστε τα βήματα που περιγράφονται για να πραγματοποιήσετε την πληρωμή των εξετάστρων.

Εγγραφείτε σήμερα κιόλας στην υπηρεσία i-bank Simple Pay και πραγματοποιήστε τις πληρωμές εξετάστρων του Γαλλικού Ινστιτούτου Ελλάδος εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
Συμπληρώστε τα στοιχεία της πληρωμής
  • Εισάγετε τα 20 ψηφία που αναγράφονται στο ειδοποιητήριο του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθήνας
πληρώστε τα εξέταστρα του Γαλλικού Ινστιτούτου Αθηνών
Τα πεδία είναι υποχρεωτικά
Όροι συναλλαγής:
Αποδέχομαι ότι τα στοιχεία της συναλλαγής εισάγονται με ευθύνη μου και χωρίς έλεγχο της Τράπεζας.
Σε περίπτωση επανάληψης της ίδιας πληρωμής, μη πληρωμής της οφειλής μου λόγω εισαγωγής λανθασμένων στοιχείων, υποχρέωσης καταβολής τόκων ή διακοπής των υπηρεσιών λόγω εκπρόθεσμης ή μερικής εξόφλησης, η Τράπεζα δεν φέρει καμία ευθύνη.
Αποδέχομαι τους όρους της συναλλαγής και τους όρους χρήσης του i-bank Simple Pay
Επιλέξτε Μέθοδο Πληρωμής