ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΕΣ ΟΦΕΙΛΕΣ Δ.Ο.Υ.

Πληρωμή Βεβαιωμένων Οφειλών ΔΟΥ

Πραγματοποιήστε τώρα την πληρωμή οφειλών προς ΔΟΥ, εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια, 24 ώρες το 24ωρο, 365 ημέρες το χρόνο, με την υπηρεσία i-bank Simple Pay.

Ακολουθήστε τη διαδικασία που περιγράφεται σε κάθε βήμα, ξεκινώντας από την «Εγγραφή», στη δεξιά πλευρά της σελίδας. Στη συνέχεια, προχωρήστε στην εισαγωγή των απαραίτητων στοιχείων και σε λίγα μόλις λεπτά θα έχετε πραγματοποιήσει την πληρωμή στη ΔΟΥ.

Εγγραφείτε σήμερα κιόλας στην υπηρεσία i-bank Simple Pay και πληρώστε οφειλές προς ΔΟΥ εύκολα, γρήγορα και με ασφάλεια.
Συμπληρώστε τα στοιχεία της πληρωμής
  • Εισάγετε τα πρώτα 9 ψηφία του κωδικού που βρίσκεται
    στην ταυτότητα οφειλής (αποτελούν το ΑΦΜ του υπόχρεου)
  • Εισάγετε τα επόμενα 9 ψηφία του κωδικού που βρίσκεται
    στην ταυτότητα οφειλής
  • Εισάγετε τα τελευταία 12 ψηφία του κωδικού που βρίσκεται
    στην ταυτότητα οφειλής
Μέσω αυτής της συναλλαγής μπορείτε να πληρώσετε Φόρο Εισοδήματος Φυσικών Προσώπων, Ενιαίο Φόρο Ιδιοκτησίας Ακινήτων (ΕΝ.Φ.Ι.Α.), ΦΠΑ και άλλες Βεβαιωμένες Οφειλές προς Δ.Ο.Υ..
Τα πεδία είναι υποχρεωτικά
Όροι συναλλαγής:
  • Αποδέχομαι ότι τα παραπάνω στοιχεία εισάγονται με ευθύνη μου χωρίς έλεγχο της Τράπεζας. Η Τράπεζα ουδεμία ευθύνη φέρει για τυχόν επανάληψη της ίδιας πληρωμής φόρου. Η εκπρόθεσμη (μερική ή ολική) εξόφληση της οφειλής φόρου καθώς και η πληρωμή ποσού μικρότερου του αντίστοιχου αναγραφόμενου μπορεί να επιφέρει στο φορολογούμενο υποχρέωση καταβολής τόκων ή/και προστίμων χωρίς ευθύνη της Τράπεζας.
Αποδέχομαι τους όρους της συναλλαγής και τους όρους χρήσης του i-bank Simple Pay
Επιλέξτε Μέθοδο Πληρωμής