Οδηγίες Χρήσης
Δείτε το εγχειρίδιο χρήσης του i-bank Simple Pay εδώ

Δείτε το βίντεο εγγραφής εδώ

Δείτε το βίντεο πληρωμής εδώ