Επικοινωνία
Για οποιαδήποτε πληροφορία ή ερώτημα σχετικά με την υπηρεσία i-bank Simple Pay, μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τομέα Contact Center της Εθνικής Τράπεζας με τους παρακάτω τρόπους:
Καλώντας στο 181818 από σταθερό ή κινητό, από οπουδήποτε κι αν βρίσκεστε στην Ελλάδα ή στο +30 210 48 48 484 (για κλήσεις από το εξωτερικό), καθημερινά, 24 ώρες το 24ωρο (χρέωση ανάλογα με το τιμολόγιο του παρόχου)
Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα επικοινωνίας
Στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση contact.center@nbg.gr
Ταχυδρομώντας την επιστολή σας στη διεύθυνση:
Εθνική Τράπεζα
Τομέας Contact Center
Υποδιεύθυνση Πελατείας
Θεσσαλονίκης 125, 183 46 ΑΘΗΝΑ
Για υποβολή σχολίων, υποδείξεων ή παραπόνων σχετικά με την υπηρεσία i-bank Simple Pay μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον Τομέα Διακυβέρνησης Θεμάτων Πελατείας της Εθνικής Τράπεζας με τους παρακάτω τρόπους:
Καλώντας στο 800 11 88988 (για κλήσεις από σταθερό τηλέφωνο εντός Ελλάδας) ή στο +30 210 48 06 100 (για κλήσεις από κινητό τηλέφωνο και το εξωτερικό), από Δευτέρα έως Παρασκευή, από τις 8:00 έως τις 16:00 (χρέωση ανάλογα με το τιμολόγιο του παρόχου)
Συμπληρώνοντας την ηλεκτρονική Φόρμα υποβολής σχολίων, υποδείξεων ή παραπόνων
Στέλνοντας e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση customer.service@nbg.gr
Ταχυδρομώντας την επιστολή σας στη διεύθυνση:
Εθνική Τράπεζα
Τομέας Διακυβέρνησης Θεμάτων Πελατείας
Ομήρου 30, 106 72 Αθήνα
Mέσω fax στο +30 210 33 47 740
Το εξειδικευμένο προσωπικό του Τομέα Εξυπηρέτησης Πελατείας θα εξετάσει την υπόθεσή σας και θα σας απαντήσει το αργότερο σε 10 εργάσιμες ημέρες. Εάν απαιτηθεί περισσότερος χρόνος, θα ενημερωθείτε άμεσα.

Να απευθυνθείτε στο Συνήγορο του Πελάτη της Εθνικής Τράπεζας. Ο «Συνήγορος του Πελάτη» είναι ένας πρωτοποριακός θεσμός, τον οποίο καθιέρωσε η Τράπεζά μας, για την προστασία των δικαιωμάτων των πελατών της, με στόχο τη φιλική επίλυση των πιθανών διαφορών τους με την Τράπεζα.

Μπορείτε να απευθυνθείτε στο «Συνήγορο του Πελάτη» πριν προσφύγετε σε δικαστικές ή άλλες διαιτητικές αρχές, με τους παρακάτω τρόπους:

Αποστέλλοντας συμπληρωμένο το ειδικό Έντυπο Επικοινωνίας ή την επιστολή σας με συστημένη αλληλογραφία ή courier στη διεύθυνση:
Εθνική Τράπεζα
Γραφείο Συνηγόρου του Πελάτη
(Β' Κτήριο Εθνικής Ασφαλιστικής)
Λεωφ. Συγγρού 103-105, 117 45 Αθήνα
μέσω fax στο +30 210 90 07 505
Ηλεκτρονικά, μέσω e-mail στην ηλεκτρονική διεύθυνση sinigoros@nbg.gr

Μετά την παραλαβή του αιτήματός σας, το Γραφείο του «Συνηγόρου του Πελάτη» της Τράπεζάς μας (τηλ. +30 210 90 07 500) θα επικοινωνήσει άμεσα μαζί σας.

Να απευθυνθείτε, εντός 30 ημερών από την ημερομηνία λήψης απάντησης από την Τράπεζά μας, εγγράφως στο «Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών», στη διεύθυνση:

Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών
Μασσαλίας 1, 106 80 Αθήνα

Ο «Μεσολαβητής Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών» είναι νομικό πρόσωπο ιδιωτικού δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα. Προήλθε από την ενοποίηση του Τραπεζικού Μεσολαβητή και του Μεσολαβητή Κεφαλαιαγοράς και λειτουργεί από την 01/07/2005, με σκοπό να εξετάζει δίκαια, αμερόληπτα και με διαφανείς διαδικασίες, διαφορές που ανακύπτουν από την παροχή τραπεζικών και επενδυτικών υπηρεσιών και να επιδιώκει τη φιλική διευθέτησή τους.

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του «Μεσολαβητή Τραπεζικών και Επενδυτικών Υπηρεσιών» στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.hobis.gr.